Hamari Traoré va s’engager avec un cador de Liga

  • Hamari Traoré va s’engager avec l’une des meilleures équipes de Liga.