Feyenoord v Manchester City

UCL: Feyenoord v Manchester City