Germany v France

International friendly: Germany v France