Freiburg v Bayern Munich

Bundesliga: Freiburg v Bayern Munich